MEDIABOOM

Aktuálne správy najmä zo sveta televízie a fashion modelingu

Kde a ako študovať herectvo?

Herecká kariéra často nie je priamočiara a jednoduchá cesta. V záplave konkurencie je dôležitý nielen talent, ale aj šťastie a zápal. Na Slovensku a v susedných Čechách je niekoľko stredných a vysokých škôl zameraných na hereckú prácu, ktoré sú vstupenkou do hereckej profesie. Bez vzdelania je náročnejšie presadiť sa, ale nie nemožné. Niekoľko talentov sa stalo hercami vďaka začiatkom v modelingu a reklame. Ako môže prebiehať príprava na hereckú kariéru?

Konzervatórium


Konzervatórium je stredná škola, kde sa dá študovať hudobno-dramatický odbor. Na Slovensku je ich niekoľko v rôznych mestách. V Bratislave je najznámejšie Konzervatórium Bratislava a Cirkevné konzervatórium v Bratislave. Ďalšie konzervatóriá, kde sa študuje hudobno-dramatický odbor nájdeme v Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, či Košiciach. 

Okrem herectva sa tu vzhľadom na hudobný charakter školy učí aj spev a hranie na hudobnom nástroji. Prijímacie skúšky uchádzač absolvuje pred ukončením základnej školy a preveruje sa v nich nadanie, hudobný sluch a prejav. VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ


Po strednej škole s maturitou je možné herectvo študovať na Vysokej škole. Odbor činoherné herectvo na divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení vychovalo množstvo významných hercov. Mnohí z nich pôsobia na našej prvej scéne Národného divadla. Absolventi ako Táňa Pauhofová, Luboš Kostelný, či Tomáš Maštalír dnes pokračujú na tejto škole ako pedagógovia hereckej tvorby. 

Okrem toho je študijný plán budúcich hercov zostavený z predmetov ako javisková reč, pohyb, umelecký prednes, či dejiny divadla a metódy hereckej práce. Prijímačky pozostávajú z niekoľkých kôl, kedy komisia preveruje nielen talent, ale aj schopnosť improvizácie, či prirodzenosť pohybu a interpretácie dramatického textu, ktoré si uchádzač v predstihu naštuduje. Viac sa dozvieš na stránke školy.Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA


JAMU v Brne a DAMU v Prahe


Tieto české školy okrem študijných programov v činohernom herectve ponúkajú aj smery ako alternatívne herectvo na DAMU v Prahe, muzikálové herectvo na JAMU v Brne, či odbor pantomíma na Hudobnej fakulte v Prahe. Prijímačky a štúdium tu je možné absolvovať v slovenskom jazyku, ale pri naštudovaní dramatických textov sa študent musí adaptovať aj na češtinu. 

Výhodou týchto škôl je aj väčší výber z ateliérov. Na JAMU sú činoherné ateliéry pod rôznym vedením štyri a muzikálového herectva tri. Vybrať si kam sa prihlásiť tak môžete aj podľa špecifického charakteru štúdia v jednotlivých ateliéroch, aj podľa jeho vedúcich osobností.

Tie sú rozpísané na domovských stránkach Vysokých škôl s výberom jednotlivých ateliérov a kabinetov: JAMU herectvo, DAMU činoherné herectvo, DAMU Pantomíma.Herecké kurzy


Herecké kurzy určite nijako nenahradia potrebné vzdelanie v odbore, môžu byť však užitočným nástrojom pre zlepšenie niektorých hereckých techník alebo znalostí pre prípravu na prijímačky. Pomôžu vám taktiež pri práci na epizódnej role v seriáli, či amatérskom divadle. 

Pri kurzoch je dôležité preveriť agentúru, ich cenu zodpovedajúcu programu, mená lektorov a rovnako čas a miesto. Občas kurzy realizujú priamo stredné alebo vysoké školy. Ide najmä o letné kurzy pre budúcich študentov konzervatória. 

V dnešnej dobe nájdete taktiež širokú ponuku online kurzov, napríklad v susednom Česku sú dostupné online kurzy na téma Vedomá práca s hlasom či Práca na role. Na Slovensku existuje online platforma videokurzov.Zdroj: TV JOJ

Modeling reklama a komparz


K herectvu sa človek často dostane celkom náhodou a bez hereckej školy - a to cestou pôsobenia v modelingu, komparze, či v reklamných spotoch. Treba však neustále na sebe pracovať, hľadať príležitosti a zdokonaľovať sa. Aj keď je herectvo emocionálna práca tvorenia charakteru, je podstatné byť vnímavý, pozorovať svet, čítať, neustále rozširovať svoj obzor a vzdelávať sa.


Zdroj: TV Markíza

Chceš sa aj ty stať hercom? Registruj sa na Komparz.tv, kde môžeš získať rolu a ísť si za svojím snom.#komparztv #studiumherectva #herectvo #modeling #komparz